נירית 

שילוב של מסלעה מאבני לקט ועצים בוגרים 

תהיו בקשר