הרצליה

גינה בגובה , עצים בוגרים בשילוב צמחייה רב שנתית 

תהיו בקשר