בריכת נוי 

אלמנט מים המורכב מ 3 בריכות ומפל מים , בשילוב ספסל כולל תאורה פנימית וצמחיית מים. 

תהיו בקשר