הרצליה 

בית מודרני בשילוב בריכת גלישה דק מסוג איפאה טובקו בקו מפלס הבית. עצים בוגרים וצמחייה רב שנתית .

תהיו בקשר