הרצליה 

FB_IMG_1495383242662
FB_IMG_1487156263980
FB_IMG_1485094892435
FB_IMG_1485582892057
FB_IMG_1485582912750
FB_IMG_1485582924296
FB_IMG_1495383264331
FB_IMG_1485094913494

בית מודרני בשילוב בריכת גלישה דק מסוג איפאה טובקו בקו מפלס הבית. עצים בוגרים וצמחייה רב שנתית .

תהיו בקשר