ניר צבי  - לפני אחרי 

שילוב מסלעות מאבני לקט , משטח דשא גדול וצמחייה רב שנתית בחיפוי שבבי עץ  (אקליפטוס)

תהיו בקשר