הרצליה 

20150728_152734
20150728_152655
20150728_152720
20150728_152645
20150728_152747
20150728_152742

שילב דק עצים בוגרים וצמחייה רב שנתית סביב בריכה 

תהיו בקשר