הרצליה 

שילב דק עצים בוגרים וצמחייה רב שנתית סביב בריכה 

תהיו בקשר