סביון  -  לפני אחרי

משטחי דשא, עצים בוגרים, ומסלעות 

תהיו בקשר