חירות 

FB_IMG_1485583288750
FB_IMG_1485583274616
FB_IMG_1495383480729
FB_IMG_1495383473918
FB_IMG_1495383469689

גינה בשילוב מדרגות מאבני לקט, אבני מדרך משולבות בצמחיית כיסוי 

תהיו בקשר