חירות 

גינה בשילוב מדרגות מאבני לקט, אבני מדרך משולבות בצמחיית כיסוי 

תהיו בקשר