צוקי ים

מדרגות מאבני לקט , שילוב עצים בוגרים וצמחייה משלבת עונתית ורב שנתית

תהיו בקשר